Công ty TNHH Hokuriku Techno

Kinh doanh lò công nghiệp

LÒ CÔNG NGHIỆP

Lò nung và giữ nhôm liên tục

hệ thống nóng chảy kết hợp a2

Hệ thống nóng chảy kết hợp

a5-Lò nung chảy và giữ nhôm loại tuần hoàn kim loại nóng chảy

Lò nung và giữ nhôm loại lưu thông kim loại nóng chảy liên tục

hệ thống nóng chảy a3-nồi

nồi nấu chảy hệ thống

lò nung nhôm

Lò xoắn ốc với đầu đốt ar1-SPW

Lò xoắn ốc với đầu đốt SPW

lò giữ điện

d2-Lò gia nhiệt ngâm dọc VH

Lò sưởi ngâm dọc VH lò

lò xử lý nhiệt