Công ty TNHH Hokuriku Techno

Kinh doanh lò môi trường

LÒ MÔI TRƯỜNG

Đóng góp cho môi trường với trọng tâm là tài nguyên sinh khối

Để tạo ra các ngành công nghiệp mới và doanh nghiệp mới sử dụng nguồn sinh khối (trấu) làm nguyên liệu thô, chúng tôi sử dụng trấu, loại nguyên liệu phổ biến trên khắp cả nước và sử dụng công nghệ xử lý nhiệt có kiểm soát tiên tiến để tạo ra các chất không độc hại có lợi không thải ra các chất độc hại. Chúng tôi đang tham gia vào một doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu "tái chế hoàn toàn vỏ trấu" mà không gây tác động đến môi trường bằng cách sản xuất tro trấu tinh thể và sử dụng nhiệt sinh ra làm nguồn năng lượng tái tạo.

Loạt lò môi trường

Lò chế biến trấu

"Lò chế biến trấu dòng lò môi trường" xử lý nhiệt trấu thải công nghiệp bằng công nghệ kiểm soát trong lò tiên tiến để sản xuất tro trấu chứa silica hòa tan vô định hình hữu ích mà không thải ra các chất độc hại.
Tro trấu sản xuất được có thể được sử dụng trong các ngành liên quan đến nông nghiệp, môi trường, thực phẩm và y tế.

xem thêm

Lò chế biến trấu